เกี่ยวกับเรา

รับขนส่ง และจำหน่ายทราย หินสำหรับก่อสร้างทุกชนิด
พร้อมขนส่งถึงที่ โดยรถ 10 ล้อ และรถพ่วง ทั่วจังหวัดนครราชสีมา

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

” มีความซื่อสัตย์ ”
บริษัทมุ่งมั่นที่จะกระทำการทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใส ให้เกิดความเที่ยงตรงในการจัดส่งสินค้า

” ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ “ 
บริษัทมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความพอใจและส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา

” สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า “ 
บริษัทมุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดีสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่ดีแก่ลูกค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหธานีการโยธา

เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2526 โดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นตัวแทน ในการขนส่งและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประเภททรายหิน ในราคาที่คุ้มค่า เพื่อให้ลูกค้าประทับใจมากที่สุด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสสร้างความประทับใจ ให้กับท่าน ในฐานะลูกค้าคนสำคัญของเราคนหนึ่งต่อไป

มุ่งมั่นจะให้บริการคลอบคลุมในทุกอำเภอที่จะสามารถจัดส่งสินค้า และบริการได้อย่างทั่วถึง

บริษัทของเรา พร้อมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหลัก อาทิเช่น หินเบอร์ หินคลุก ทราย มากมายหลายชนิด ในราคาที่ย่อมเยาว์กว่า เมื่อเปรียบเทียบ กับร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป

พร้อมทั้งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผ่านการคัดสรรแล้ว โดยบริษัทของเรามีบริการจัดส่งครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในอำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ผ่านทางรถบรรทุก 10 ล้อ และ รถพ่วง